Grzegorz Bibro, Pierwsza Gwiazdka (pretekst nr 13)

Grzegorz jak co roku przygotował dla nas instalację. Stało się to już tradycją, że podczas naszych grudniowych spotkań włączamy jego neon. Tym razem zaświeciliśmy go w ramach naszych comiesięcznych spotkań Robie Tylko To Co Lubię. Grzegorz do swojej pracy wykorzystuje fotografie, wideo, obiekty. Jego statement zaczyna sie tak:
„W mojej twórczości pozostaję blisko siebie.
Interesuje mnie własne / nie własne ciało,
tworzone przeze mnie i tworzące mnie;
relacja z tym, który reprodukował swoje ciało tworząc mnie (ojciec)
i z tym, którego słowo ciałem się stało
– dzisiaj powierzchownie i repetycyjnie powtarzanym.
Pragnę ucieleśnić te relacje na nowo,
wykorzystując medium performance i fotografii“…